Textruta: 	Ålands Vindenergi Andelslag

Teckningstid


29 oktober–23 december 2015

Textruta: Andelar i Ålands Vindenergi Andelslag 
Teckningstiden är avslutad.

Syftet med emissionen
Emissionen syftar till att möjliggöra andelslagets medverkan i vindkraftsprojektet Långstenarna. Projektet genomförs som ett samarbete mellan sju olika intressenter. Projektet omfattar sammantaget en planerad vindkraftspark med 16 verk i 3 MW klassen med placering i Eckerö och Hammarland.
 

Prospekt 
Bilaga 1 Protokoll extra stämma 28.10.2015
Bilaga 2 Styrelsens förslag till beslut om andelsemission
Bilaga 3 Stadgar Åland Vindenergi Andelslag
Bilaga 4 Bokslut och revisionsberättelse 2013
Bilaga 5 Bokslut och revisionsberättelse 2014
Bilaga 6 Karta
Bilaga 7 Handelsregisterutdrag
Bilaga 8 Avsiktsförklaring
Bilaga 9 Styrelsens redogörelse för händelser efter senaste bokslut


Har ni några frågor angående andelsteckningen vänligen kontakta oss på telefon 018-526300 eller via e-post postmaster@allwinds.ax